Laboratorul Petra Pavaje, parte a Florea Grup

Fabricile Petra Pavaje funcționează ca huburi deschise de cercetare și inovație. În acest proces, fiecare fabrică deține un laborator propriu de analiză și testare. Procesul creativ de dezvoltare a produselor noi este realizat pe baza încercărilor exacte făcute cu aparatură de ultimă generație și aflate sub autorizarea  Inspectoratului de Stat în Construcții,.

logo laborator petra pavaje

Rolul laboratorului

  • Asigurarea calității și constanței performanței produselor Petra Pavaje
  • Dezvoltarea produselor noi
  • Testarea durabilităţii prefabricatelor din beton
  • Implementarea și testarea soluțiilor noi pentru protecția suprafețelor
  • Analiza materiilor prime care intră în compoziția prefabricatelor de beton
  • Studiul mixurilor și al rețetelor pentru produsele Petra Pavaje

Calitatea produselor Petra Pavaje este consolidată grație interesului sporit pentru îmbunătățire continuă. Acest lucru se realizează prin studiului diverselor variabile precum materia primă asigurarea durabilității prefabricatelor din beton folosită, optimizarea rețetei fiecărui produs și a parametrilor de procesare, modul de depozitare, volumul de trafic sau vechimea pavajului. Analizând acești factori, se dezvoltă produse care răspund cât mai bine nevoilor, astfel încât clienții se pot bucura pe termen lung de pavaje, iar aspectul lor să rămână cât mai atractiv odată cu trecerea timpului.

Știați că…

  • Laboratorul Petra Pavaje se adresează si clienților externi, punând la dispozitia acestora experiența, imparțialitatea și calitatea garantată a serviciilor de top pentru verificarea calității materialelor de construcții
  • Laboratorul Petra Pavaje este printre singurele laboratoare de construcții din ţară şi din străinătate care efectuează încearcările de întindere prin despicare/încovoiere ale prefabricatelor din beton în permanenţă în mediu ud, adică în cea mai devaforabilă condiţie. Se asigură astfel de o rezistenţă net superioară a elementelor, comparative cu cele ale altor producători.
  • Testele din laboratorul Petra Pavaje se fac în toate etapele de dezvoltare a unui produs: se analizează materia primă, produsul proaspăt scos de pe linia de fabricație și produsul care are o anumită vechime.
  • Pentru toate produsele Petra Pavaje, se asigură trasabilitatea pe întreg fluxul de producție. Altfel spus, pentru fiecare pavaj produs, se poate spune cu exactitate lotul materiilor prime care au intrat în compoziția lor.

Certificări

Laboratorul de analize și încercări FLOREA GRUP este autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții cu autorizatia nr .2128 începând cu anul 2006. Competența laboratorului este dovedită atât clienţiilor laboratorului cât și autorităţilor de reglementare, acreditare și control de implementarea riguroasa a SR EN ISO/IEC 17025:2018.

Laboratorul este parte independentă a organizației și asigură imparțialitatea, confidențialitatea și profesionalismul rezultatelor obținute.

Analize efectuate

Laboratorul de analize și încercări FLOREA GRUP este autorizat de către Inspectoratul de Stat în construcții pentru a efectua încercari în următoarele profiluri: B.BA.BP,MBM,GTF.D.MD,EP.

Laboratorul realizează o largă serie de testări și analize pentru a studia durabilitatea prefabricatelor din beton.

– Determinarea absorbției totale de apă a pavelelor din beton

– Rezistența la întindere prin despicare a pavelelor din beton

– Determinarea absorbției totale de apă a dalelor din beton

– Rezistența la încovoiere dale din beton

– Determinarea absorbției totale de apă a bordurilor din beton

– Rezistența la încovoiere borduri din beton

– Determinarea absorbției totale de apă a canalelor de evacuare

Încercările se efectuează cu aparatură de ultima generație, calibrată și verificată metrologic, în spații special amenajate și care dispun de condiții de mediu conform exigențelor normativelor și  standardelor românești și europene în vigoare.

Lista complete a analizelor effectuate de Laboratorul de analize și încercări Florea Grup se poate vedea aici.

Dotare laborator

Dotarea laboratorului cuprinde:

– presă de încercare la compresiune de 3000 kN

– cadru secundar pentru încovoiere elemente prefabricate şi BcR-uri

– presă Marshall

– compactor Marshall

– baie de apă Marshall

– picnometru

– centrifugă de extracție

– aparat proctor automat

– aparat de sitat

– spectrofotometru

– vascozimetru Engler

– extractor

– etuve , balanţe

– baie de apă termostată, penetrometru automat, agitator magnetic cu încălzire

– carotiera, pârghie Benkelman, placa Zorn etc.

dotari laborator petra pavaje

Preocuparea pentru dezvoltarea permanentă a personalului și îmbunătățirea calității serviciilor prestate asigură eficiența maximă și profesionalism.

Puteți cere o ofertă personalizată pe datele de contact de mai jos.

Persoană de contact:

Șef Laborator: Ing. Gabriela Marchiş

tel : 0728999941

mail : gabrielamarchis@floreagrup.ro

Adresa : Alba Iulia, str Pietrar nr 20