Sfaturi și instrucțiuni de montaj

Unelte necesare:

Roabă, lopeți, târnăcop, greblă (pentru pregătirea solului și a stratului de bază);

Placă vibrantă (cu piesă de prelungire din cauciuc);

Țevi profilate (3-6 cm) și dreptar din aluminiu (pentru netezirea stratului de nisip);

Ciocan de cauciuc (pentru fixarea pavajelor);

Polizor sau ghilotină pentru pavaje (pentru tăierea marginilor/ bordurilor);

Mătură (pentru umplerea rosturilor dintre pavaje);

Nivelă, teodolit (pentru stabilirea cotelor, aliniamentelor).

Pregătirea suprafeței

După realizarea măsurătorilor, se face împrejmuirea și decopertarea zonei, prin îndepartarea stratului de pământ (cca. 10-35 cm). Pentru un drenaj adecvat, suprafața finală trebuie să prezinte o pantă ușoară, plană.

Se umple suprafața decopertată cu straturi sucesive de balast sau piatră concasată, care se compactează cu ajutorul plăcii vibrante.

Grosimea stratului suport depinde de specificul și utilitatea lucrării:

•Minim 15 cm, pentru căi de acces pietonal;

•Minim 20 cm, pentru traficul de autoturisme;

•Minim 30 cm, în cazul traficului intens și greu (camioane).

petra-pavaje-montare-1-web
petra-pavaje-montare-2-web

Montarea bordurilor

Bordurile se montează după compactarea stratului suport prin realizarea săpăturii necesare.

Cotele bordurilor vor fi transmise cu ajutorul nivelei, iar aliniamentele cu ajutorul teodolitului.

Bordurile se monteaza pe o fundație de beton de aproximativ 10×15 cm pentru borduri mici și 10×20 cm pentru borduri carosabile.

Ulterior se împănează pe lateral (minimum o treime din înălțimea bordurii) pentru a prelua forțele transmise de pavaj.

Nivelarea patului de nisip

Pavelele vor fi așezate pe un strat de nisip care va ajuta la poziționarea acestora.

În general, este nevoie de un strat de 4-6 cm de nisip cu granulație de 0-4 mm, combinat cu sort cu granulatie 8-16 mm.

Se realizeaza cel mai ușor folosind țevi profilate paralele ca reper și un dreptar pentru nivelarea uniformă a nisipului prin mișcări stânga-dreapta.

petra-pavaje-montare-3-web
petra-pavaje-montare-4-web

Montarea pavelelor

Montarea pavelelor pe suprafața de nisip nivelat trebuie să înceapă fie dintr-un colț drept, de 90°, fie de la o linie dreaptă, pentru a se evita operațiunile de tăiere.

Pavelele se așează una lângă alta, urmărindu-se alinierea acestora. La așezare, nu trebuie înclinate, deoarece acest lucru va distruge nivelarea patului de nisip.

Pentru ajustarea pavelor se poate folosi ciocanul de cauciuc.

Se poate călca imediat pe suprafața montată. Nu uitați să verificați înclinația pavajului: minim 2-2,5 % pentru evacuarea apei.

Aplicarea nisipului printre rosturi și compactarea

După montarea pavelelor pe întreaga suprafață, se întinde un strat subțire de nisip fin (0,2 mm) uscat cu ajutorul unei mături, pentru a umple toate rosturile.

Se îndepărtează nisipul în exces și se compactează cu ajutorul plăcii vibrante (cu piesa de prelungire din cauciuc).

Se compactează atât longitudinal, cât și transversal, pentru o presare optimă. Se repetă operațiunea de acoperire cu nisip a suprafeței, până când rosturile sunt complet umplute.

Pentru o rezistență sporită se poate uda și lăsa 2-3 zile până la îndepărtarea excesului de nisip. Acest proces va asigura fixarea finală a pavajelor.

petra-pavaje-montare-5-web